POŻEGNANIE LATA 2018

22 września, w sobotę, podobnie jak w ubiegłych latach organizowany jest na naszym terenie piknik rodzinny „POŻEGNANIE LATA”. Impreza tradycyjnie była adresowana do naszych podopiecznych i ich najbliższych. Od trzech lat zapraszamy na Piknik miłych...

PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY

Za nami wydarzenia V Festiwalu Sąsiedzkiego „Wespół w Zespół dla Solca”,  na zakończenie którego  w przytułkowym ogrodzie zorganizowaliśmy PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY. Jego przebieg nie powiódłby się, bez pomocy uzdolnionych wykonawców i wspaniałych wolontariuszy, którym w...

REMONT ŁAZIENKI

Pośród wielu wykonywanych prac remontowych w budynku Przytułku na uwagę zasługuje  współfinansowany przez m. st. Warszawę, remont pomieszczenia sanitarnego pełniącego funkcję ogólnodostępnej toalety na parterze. Realizacja polega na przystosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych...

RESPONSIB’ALL DAY

Nigdy w naszej historii nie uczestniczyliśmy w podobnym przedsięwzięciu. Tego dnia, na terenie Przytułku ponad 150 osób prowadziło na naszą rzecz, zorganizowane działania wolontariackie. Akcja społeczna „Responsib’all day” z udziałem pracowników korporacji WYBOROWA Pernod...

PRZYTUŁKOWY OGRÓD DOZNAŃ

W minionym tygodniu gościliśmy w Przytułku  przedstawicieli Kół Naukowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz  Architektów Krajobrazu SGGW – Warsaw University of Life Sciences w Warszawie.  Zespół  studentów, pod merytorycznym kierownictwem  wykładowczyń tworzył wizje modernizacji ...

„WESPÓŁ W ZWSPÓŁ DLA SOLCA”

V edycja festiwalu  sąsiedzkiego właśnie się rozpoczęła !!!!!! Towarzystwo bierze w nim czynny udział już po raz trzeci. To organizowane społecznie od 2013 roku przedsięwzięcie, jest efektem wolontariackiej współpracy mieszkańców Solca i Powiśla oraz...

WYSTAWA W BIBLIOTECE INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

przez dwa ostatnie tygodnie marca gościliśmy z częścią naszych archiwalnych zbiorów w Bibliotece Instytutu Historycznego UW. Ekspozycja poświęcona była dziejom naszego Przytułku i historii powstania Towarzystwa. Studenci UW mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z...

UROCZYSTE PRZEKAZANIE MINIATURY

po kilku miesiącach wytężonej pracy w końcu jest. Powstała profesjonalnie wykonana makieta budynku głównego Przytułku. Uczniowie klasy II e Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie wykonali ją na...

PODZIĘKOWANIA

przez sześć miesięcy ubiegłego roku informowaliśmy o postępach prac przy realizacji dwóch konkursowych projektów. Teraz, kiedy prace zostały z powodzeniem ukończone a instytucje nadzorujące ich przebieg bez zastrzeżeń zaakceptowały osiągnięte rezultaty, postanowiliśmy  wszystkim współpracownikom...

0

DOKUMENTY ARCHIWALNE W NOWEJ ODSŁONIE

Od kilku lat Towarzystwo prowadzi działania zmierzające do zabezpieczenia  i opracowania bezcennego zasobu posiadanych archiwaliów.  Wpisują się one w historię Polski, są świadectwem filantropijnej działalności Towarzystwa oraz pamiątką ruchu społecznikowskiego minionego stulecia. Ilustrują drogi przebyte przez...

1

BUDOWA MAKIETY PRZYTUŁKU TRWA

16 października pisaliśmy o tym, że  budynek Przytułku doczeka się  swojej repliki. Model architektoniczny będzie częścią wystawy w Muzeum Warszawy, którą zorganizujemy wraz z Partnerami projektu pt. „INNE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – cyfrowa historia...

120-LETNIA ROCZNICA UROCZYSTEGO OTWARCIA I POŚWIĘCENIA DOMU

120-letnią rocznicę uroczystego otwarcia i poświęcenia budynku Przytułku św. Franciszka Salezego rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji wszystkich, których los związał z naszym Domem.   Prowadzący liturgię ksiądz Bernard Pełka CM podkreślił, że budynek jest...

LEKCJA W LICEUM im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Kolejne wydarzenie edukacyjne w ramach projektu pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Inne drogi do niepodległości – cyfrowa historia 120. lat pracy filantropijnej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego”. Fundusze otrzymane z NDAP i MKiDN...

KONSERWACJA ARCHIWALIÓW TRWA

Przedstawiamy kolejną porcję zdjęć z procesu konserwacji dokumentów archiwalnych Towarzystwa Przytułku.  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]     Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na...

DRONOWANIE

I stało się. W końcu po wielu próbach dostaliśmy zgodę na filmowanie naszego 120. letniego staruszka za pośrednictwem nowoczesnej technologii. Punktualnie o 10.00 na niebie nad Przytułkiem pojawił się DRON. Dla mieszkańców naszego domu...

ODBIÓR SKARBÓW PO KONSERWACJI

W ramach projektu współfinansowanego przez MKiDN realizujemy film o historii Przytułku. 120 lat zobowiązuje. Dziś kręciliśmy zdjęcia poświęcone odbiorowi archiwaliów. Najcenniejsze pieczołowicie zapakowane obiekty, przyjechały do Przytułku z pracowni konserwatorskiej w specjalnych opakowaniach z...

PROCES KONSERWACJI ARCHIWALIÓW TRWA

20 września informowaliśmy, że pierwsze oględziny obiektów, wstępna ocena ich degradacji oraz zaplanowanie prac  konserwatorskich bez szczegółowych badań, mogą okazać się złudne.  Archiwalia skrywają bowiem zazdrośnie do końca swoje tajemnice ……  No i oczywiście wykrakaliśmy. Jeden z najcenniejszych obiektów,...

120. LETNI BUDYNEK PRZYTUŁKU DOCZEKA SIĘ SWOJEJ REPLIKI

Minęło kilka dni odkąd informowaliśmy o LEKCJI W PLENERZE  już dotarły do nas sympatyczne wieści. Młodzież, zainspirowana tym spotkaniem, z zapałem rozpoczęła przygotowania do niecodziennej rekonstrukcji zabytkowego budynku Przytułku.  Najpierw powstała, widoczna na zdjęciach wersja próbna – makieta sali...

KOLEJNA LEKCJA W PLENERZE – Wizyta w Przytułku grupy młodzieży z Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

Polegała na zapoznaniu młodzieży z obiektem, jego historią i archiwalnymi planami budowlanymi Przytułku.  Spacer po korytarzach, oględziny charakterystycznych  stropów i murowanych sklepień, zabytkowych ale działających nadal urządzeń (winda spożywcza z kuchni), oryginalnych 120-letnich kafli podłogowych, możliwość obserwacji zachowań pensjonariuszy oraz pracy opiekunów, wszystko...

DZIAŁANIE ZBLIŻA

dowodem jest efekt  spotkania, które parę dni temu miało miejsce wsiedzibie Towarzystwa. Kilka osób zaangażowanych w działania społeczne i pracę z młodzieżą, podjęło decyzję o organizacji niecodziennego wydarzenia edukacyjnego.  Efektem wspólnej inicjatywy Towarzystwa Przytułku...

PROCES KONSERWACJI ARCHIWALIÓW TOWARZYSTWA TRWA NADAL

Z relacji otrzymanych od konserwatorów wynika, że pierwsze oględziny obiektów, wstępna ocena ich degradacji fizykochemicznej i wynikająca z tego wycena kosztów konserwacji w praktyce bez szczegółowych badań, mogą okazać się „niedoszacowane”. Archiwalia skrywają bowiem zazdrośnie do końca swoje...

KOLEJNY ETAP DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ARCHIWIZACJĄ

Miło nam Państwa poinformować , że wkraczamy w kolejny etap działań, który umożliwi Towarzystwu zamknięcie prac związanych z archiwizacją posiadanej dokumentacji. Dzięki wsparciu finansów publicznych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w...

POŻEGNANIE LATA 2017

9 września, w najbliższą sobotę, podobnie jak w ubiegłych latach organizowany jest na naszym terenie piknik rodzinny „POŻEGNANIE LATA”. Impreza tradycyjnie była adresowana do naszych podopiecznych i ich najbliższych.  Od dwóch lat zapraszamy na...

„Z TROSKĄ W PRZYSZŁOŚĆ – DZIAŁANIA ARCHIWALNE 2017”

7 czerwca informowaliśmy o rozpoczęciu prac  związanych z realizacją projektu  pn. „Z troską w przyszłość – działania archiwalne 2017”. Otrzymane środki umożliwiają Towarzystwu zrealizowanie planowanych od lat zabiegów zabezpieczająco – konserwatorskich  posiadanych archiwaliów. Mimo...

PODZIĘKOWANIA

„Chociaż to życie idzie po grudzie jak mi Bóg miły, dobrzy są ludzie…   Słowa pierwszej zwrotki wiersza Wincentego Pola brzmiące w popularnej w XIX w. pieśni skomponowanej przez Ignacego M. Komorowskiego współcześnie również...

cd. DZIAŁAŃ ARCHIWISTYCZNYCH 2017

7 czerwca informowaliśmy o przystąpieniu do realizacji zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Działaniom naprawczym zostaną poddane między innymi plany i rysunki architektoniczne. Nie trudno zauważyć, że  nasze archiwalia wymagają natychmiastowej...

CLOSE
CLOSE
Wielkość czcionki
Kontrast