Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

To organizacja, której głównym od ponad 100 lat celem statutowym, jest „ … pomoc społeczna w tym filantropijna na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności niesiona starcom obojga płci lub osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy zarobkowej …”
Towarzystwo utworzyła grupa osób skupiona wokół działań charytatywnych pod nazwą „Opieka św. Józefa dla biednych i dzieci” (1882-1894) następnie od 1895 r. jako filantropijna Rada Opiekunów „Przytułku św. Franciszka Salezego”. W rezultacie przekształceń wynikających z wymogów prawnych, po zatwierdzeniu Statutu przez władze carskie w 1903 r., ostatecznie przybrała nazwę Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.
W przedmowie do planowanego na 2018 rok wydawnictwa poświęconego historii Przytułku i Towarzystwa pn. „DOM”,
prof. dr hab. Ewa Leś napisała: „Kultura dobroczynności i filantropii rozwijana przez działaczy Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego kształtowała się w duchu wiary, ideałów humanizmu, neutralności politycznej i profesjonalizmu.” I dalej „Przedstawiciele różnych warstw społecznych i zawodów, odmiennych wyznań i zapatrywań politycznych zgodnie współdziałali … dla ratowania najsłabszych, zapewniając im biologiczne trwanie i umacniając solidaryzm społeczny …”
Z respektem kontynuując stworzoną przez naszych poprzedników kulturę i tradycję w codziennej pracy podtrzymujemy profesjonalizm i rzetelność w zarządzaniu działalnością Towarzystwa.