120-LETNIA ROCZNICA UROCZYSTEGO OTWARCIA I POŚWIĘCENIA DOMU

120-letnią rocznicę uroczystego otwarcia i poświęcenia budynku Przytułku św. Franciszka Salezego rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji wszystkich, których los związał z naszym Domem.

 

Prowadzący liturgię ksiądz Bernard Pełka CM podkreślił, że budynek jest pomnikiem dobroci, filantropii oraz przejawem szczerej troski o drugiego człowieka.

 

 

 

 

Prezes Towarzystwa Pan Adam Stradowski odczytał Protokół Aktu  Poświęcenia Przytułku św. Franciszka Salezego z dnia 8 grudnia 1897 r., wprowadzając obecnych w klimat sprzed lat.

 

 

Następnie, przy tradycyjnym drożdżowym placku św. Franciszka, uczestnicy spotkania zapoznali się z historią Domu, którą odkryliśmy w naszych archiwaliach. Z przyjemnością opowiedzieliśmy o okolicznościach powstania Towarzystwa Przytułku i zaprezentowaliśmy unikatowe szkice oraz plany architektoniczne. Wspólnie z mieszkańcami uznaliśmy, że na pamiątkę tego wydarzenia, dzień 8 grudnia będziemy obchodzić jako „Urodziny Domu”. W spotkaniu wzięli udział pensjonariusze naszego Przytułku, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy zaproszeni za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

 

 

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.”