15 CZERWCA 2015 MINĘŁA 100 ROCZNICA ŚMIERCI WŁADYSŁAWA MARCONIEGO (1848 – 1915)

Autor planów budynku głównego i oficyny, stanowiących kompleks Przytułku.1marconi

  • wykształcony w Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, jako polski architekt III klasy i konserwator,
  • zaprojektował m.in. : budynek gminy żydowskiej przy ul. Grzybowskiej, siedzibę Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja” przy ul. Marszałkowskiej 124, szkołę im. Roeslerów przy ul. Chłodnej 39,Hotel Bristol przy Krakowskim Przedmieściu,
  • zbudował gmach Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej wg projektu Jana Heuricha i dom Dziewcząt Sierot na Rakowieckiej wg projektu Władysława Adolfa Kozłowskiego,
  • wykonał przebudowy m.in.: kościoła i klasztoru Sióstr Szarytek na Tamce, gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego ul. Czackiego, pałacu Blocha przy Królewskiej róg Marszałkowskiej,
  • wykonał prace renowacyjne pałacu Potockich przy Krakowskim Przedmieściu, pałacu w Wilanowie, kamienicy Fukiera.

Plan budowy domu dla Przytułku powstał w pracowni Władysława Marconiego

Angażował się w działalność kulturalną i społeczną. Należał do warszawskich: Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Koła Architektów Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, Towarzystwa Fotograficznego, Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, komitetu budowy pomnika Adama Mickiewicza i budowy mostu Poniatowskiego.

2marconi

 

3marconi4marconi

 

w latach 1896-1915

był członkiem Zarządu i aktywnym działaczem Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego

 

Fragment protokołu  z5mrconi
24 lipca 1912 roku,

podpisy uczestników zebrania
w kolejności:

 

 

 

 

Antonina Rudzka
Jadwiga Jaworska
Julia Filipkowska
Stefania Krajewska
Włodzimierzowa Karska
Gustaw Gerlach
Feliks
Erbrich
Władysław Marconi
Karol Pękosławski
Józef
Szteyner
Cezary Ponikowski
SM Anna Kobylińska

 

 

 

 

 

 

 

 

podczas Walnego Zgromadzenia:

… „Przy zagajeniu posiedzenia przez członka Zarządu p. Cezarego Ponikowskiego, tenże zakomunikował Ogólnemu Zgromadzeniu o zgonie członka Zarządu inżyniera Władysława Marconiego i zaproponował uczczenie pamięci zmarłego przez powstanie. W myśl tej propozycji zgromadzenie powstało z miejsc…

6marconi

ž