1836 – 1886 – 2016 ROCZNICOWY WIECZÓR JANA BLOCHA I PRZYTUŁKU ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

blochdomPiątek 24 czerwca był dla Towarzystwa dniem szczególnym.
Czyniąc ukłon w kierunku wspólnej historii, zorganizowaliśmy w naszej siedzibie uroczysty wieczór poświęcony Janowi Blochowi i jego powiązaniom z prowadzonym przez Towarzystwo Przytułkiem św. Franciszka Salezego.

Pretekstem stały się, 180. rocznica urodzin zapomnianego filantropa (24.06.1836r.) oraz 120. rocznica wmurowania kamienia węgielnego pod budowę domu dla Przytułku przy ul. Solec 36a (03.07.1886r.).

Wskazana zbieżność dat nie jest rzeczą przypadkową, ponieważ budynek stanowi historyczne i aktualne potwierdzenie realizacji pozytywistycznej idei dobroczynności, której Jan Bloch był wielkim admiratorem i realizatorem. To w znacznej części dzięki jego dotacji powstał funkcjonujący do dnia dzisiejszego, zgodnie z jego pierwotnymi intencjami i celami, budynek Przytułku. Teraz, w tych szacownych murach, podczas sesji naukowej, mieliśmy niepowtarzalną okazję zaprezentować i tym samym przypomnieć, nietuzinkową osobę o niezwykle bogatym życiorysie i niebanalnych osiągnięciach.

Sympozjum zorganizowano wspólnie z Fundacją im. Jana Blocha przy współudziale Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego. Opowiadając o najciekawszych fragmentach biografii Jubilata, panel dyskusyjny poprowadził nasz znamienity gość z Fundacji im. Jana Blocha, dr Andrzej Żor. Wiedzą na temat szeregu przedsięwzięć bohatera wieczoru, jego osiągnięciach na wielu polach życia gospodarczego, politycznego i społecznego oraz związkach z Warszawą podzielili się znawcy tematu, prof. dr hab. Marek Kornat oraz prof. dr hab. Grzegorz P. Bąbiak. O historii Przytułku, historii zabytkowego budynku, ufundowanego w dużej mierze przez rodzinę Blochów, oraz o wzajemnych związkach rodziny Blochów i Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego, opowiadał Prezes Adam Stradowski. Niezwykle ciekawym było również finałowe wystąpienie Pawła Detko, architekta z firmy DJiO, który przedstawił zachowane oryginalne plany budynku według projektu Władysława Marconiego, omówił zakres przeprowadzonych już prac konserwatorskich fundamentów i elewacji. Przedstawił również zamierzoną w niedalekiej przyszłości rozbudowę o ośrodek dziennego pobytu dla seniorów.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Archiwum Państwowego w Warszawie, licznie zgromadzeni uczestnicy wieczoru mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z należącymi do Towarzystwa, unikatowymi archiwaliami. W wypożyczonych z Archiwum Państwowego gablotach udostępniono prócz ww. projektów i planów budowy budynku pod Przytułek, pierwszy oryginalny Statut Towarzystwa z 1903 roku. Zaprezentowano także, umieszczone w XIX. wiecznych gazetach warszawskich, artykuły bezpośrednich świadków powstawania Przytułku i Towarzystwa, w tym felietony Bolesława Prusa i Edwarda Lubowskiego.

Panelowi towarzyszyła bogata prezentacja książek poświęconych Blochowi, autorstwa wielu wybitnych znawców tematu, w tym zbiór wydanych ostatnio przez Instytut Historii PAN materiałów z konferencji naukowej w grudniu 2014 roku – dla upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej.

Spotkanie uwieńczył wyśmienity poczęstunek składający się z rozmaitych przekąsek od wędlin, serów po przysmaki wegańskie i różnego rodzaju sałaty. W ich przygotowanie zaangażowała się restauracja Solec 44, bliski sąsiad Towarzystwa.