23 LIPCA 2015 TOWARZYSTWO PODPISAŁO UMOWĘ NA WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ MIASTO PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH

Od dziś  nasze działania wspierane są przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

baner

Dobiegają końca prace przy zachodniej ścianie budynku. W toku dotychczasowych działań wykonano szereg zabiegów konserwatorskich i remontowych zmierzających do odnowy elewacji. Wykonano przemurowania spękanych i osuniętych łuków nadproży okiennych jak też fragmentów wątku ceglanego, który na przestrzeni ponad stuletniej historii uległ działaniu czynników atmosferycznych oraz zdarzeń związanych z działaniami wojennymi – wyraźne ślady postrzałowe zostaną zabezpieczone i pozostawione jako „niemi świadkowie” historii.
Oczyszczenie lica ścian przeprowadza się metodą piaskowania przy zastosowaniu specjalnych drobnych ścierniw i agregatu Ibix. Ubytki spoin i cegieł uzupełniane są zaprawami mineralnymi o kolorystyce dobranej do poszczególnych cegieł i partii muru. Efekt jest niezwykle satysfakcjonujący.
Podczas oględzin elewacji z wysokości zamontowanych do remontu rusztowań stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac. Popękane przy każdym nadprożu mury są wzmacniane prętami ze stali nierdzewnej. Pokruszone elementy ozdobne gzymsów konserwatorzy uzupełniają nowymi, specjalnie do tego budynku dorobionymi kształtkami. Na koniec zamontowane zostaną także szersze, bardziej funkcjonalne i odpowiadające stylistyce budynku parapety z blachy cynkowo-tytanowej.
Najtrudniejszy etap pracy jest jeszcze przed ekipą konserwatorów. Największych nakładów wysiłku, pracy i funduszy będzie wymagała strona wschodnia budynku. To ona najbardziej ucierpiała podczas działań wojennych. Widoczne ślady wyrw po uderzeniach bomb, czy dziury po seriach z karabinów maszynowych w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nabierają innego, symbolicznego wymiaru.