24 stycznia dzień naszego Patrona św. Franciszka Salezego

Powody wyboru św. Franciszka Salezego na patrona Towarzystwa nie zostały jak dotąd jednoznacznie ustalone. „Początkowo rozważano nadanie imienia św. Józefa. Być może zadecydował fakt, że w roku 1887 św. Franciszek został ogłoszony doktorem Kościoła, co mogło skłonić organizatorów do zmiany pierwotnej propozycji” – ( Dom – Historia Przytułku św. Franciszka Salezego – Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie; Warszawa 2018  s. 33/34.)

Istnieje również przypuszczenie, że geneza patronatu św. Franciszka Salezego nad Towarzystwem wiąże się pośrednio z osobą św. Wincentego a Paulo, którego duchową córką była jedna ze współzałożycielek Przytułku na Solcu, siostra Anna Kobylińska. Możemy stwierdzić, z dużym prawdopodobieństwem, że przez wzgląd na osobę św. Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzenia, do którego należała s. Anna, chciano uszanować jego przyjaciela, powiernika i duchowego mentora, jakim był dla Wincentego a Paulo Franciszek Salezy.

To właśnie ich przyjaźń i wspólnota ducha mogły stanowić inspirację przy wyborze patrona Towarzystwa i wszystkich dzieł z nim związanych. Niewątpliwie istotną w tym rolę odegrał ówczesny biskup sufragan Warszawy, Kazimierz Ruszkiewicz, zacny protektor i członek Zarządu Towarzystwa.