KONIEC KONSERWACJI MURÓW FUNDAMENTOWYCH

prace remontowe murów fundamentowych zgodnie z planem zakończono przed wigilią Bożego Narodzenia. To pierwszy i najważniejszy etap inwestycji remontowych. Mury  fundamentowe otrzymały nowe izolacje pionowe i poziome, zostały też ocieplone poniżej poziomu terenu. Od strony ogrodowej uporządkowano instalację odprowadzającą wodę deszczową. Dla lepszego zabezpieczenia przed zaciekaniem podjęto decyzję powiększenia trawników od zachodniej i południowej części budynku.