PODZIĘKOWANIA :)

Wielokrotnie Podopieczni Przytułku doświadczali niezwykłej serdeczności i wsparcia.
Naszym czułym i wiernym opiekunem jest wrażliwa na ludzkie potrzeby Fundacja Sant’Egidio Polska, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Wspólna 61 lok. 103, 00-687 Warszawa.

Tym razem, zostaliśmy obdarowani fantastycznym sprzętem komputerowym, który pozwoli nam wykonać kolejny krok w pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu naszych Podopiecznych.
Szczególne podziękowania należą się Pani Magdalenie Wolnik – Prezesowi Zarządu, za umożliwienie przeprowadzenia projektu, oraz Pani Annie Matlak  – Członkowi Zarządu, za pomysł i wykonanie.

W imieniu przyszłych użytkowników serdecznie DZIĘKUJEMY 🙂