Władze Towarzystwa

Na podstawie Uchwały nr 6/2017, Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
dotyczącej wyborów uzupełniających skład Zarządu,
od dnia 25 marca 2017 roku, skład Organów Towarzystwa przedstawia się następująco:

ZARZĄD

 1. Adam Stradowski – Prezes
 2. Wojciech Kobyliński – Z-ca Prezesa
 3. Anna Wawrzyńska– Sekretarz
 4. Kazimierz Dyk – członek
 5. Franciszek Mędrek – członek
 6. Krystyna Zagajewska – członek
 7. Irmina Wawrzyńska – członek
 8. Maria Dyk – członek
 9. Krzysztof Szwarc – członek

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Emil Lech
 2. Bernard Chełmiński
 3. Anna Wilińska
 4. Barbara Głuska
 5. Hanna Sumińska