Archiwum Społeczne Towarzystwa

STRUKTURA  ZASOBU  ARCHIWALNEGO TOWARZYSTWA PRZYTUŁKU ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO W WARSZAWIE

kod organizacji : PL_1008
nazwa organizacji: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie
sygnatura zespołu archiwalnego: PL_1008_01
nazwa zespołu: Archiwum Społeczne Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie
lata skrajne zespołu: 1888 – 2017

serie w zespole PL_1008_01:

Sygnatura seriiTytułJednostkiDaty skrajne
PL_1008_01_01akta normatywne i dzienniki urzędowe21903 – 1945
PL_1008_01_02korespondencja wpływająca i wychodząca91903 – 1979
PL_1008_01_03rachunki i dokumenty finansowe oraz bankowe31912 – 1941
PL_1008_01_04projekty, plany architektoniczne i dokumenty techniczne budynku41895 – 1991
PL_1008_01_05rejestry, ewidencje, kroniki, protokoły41888 – 2010
PL_1008_01_06opracowania i publikacje21982, 1984, 2015, 2017