PL_1008_01_02_002 Teczka spraw Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego w mieście Warszawa (zatwierdzenie członków zarządu przez prezydenta Warszawy) [1904-1906]