PL_1008_01_02_003 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych [1920]