PL_1008_01_02_006 z Radą Główną Opiekuńczą i Radą Opiekuńczą Miejską [1940-1941]

SygnaturaTytułDaty utworzeniaLiczba skanów
PL_1008_01_02_006_001biuro Warszawskiej Rady Opiekuńczej w sprawie rejestracji istniejących stowarzyszeń w Generalnym Gubernatorstwie [1940r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_002podanie Towarzystwa do Rady Głównej Opiekuńczej o przyjęcie Stowarzyszenia na członka wspierającego [1940r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_003pismo Rady Opiekuńczej Miejskiej o wstrzymaniu przez Generalnego Gubernator dr Hansa Franka działalności stowarzyszeń opiekuńczych [1940r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_004pismo Nr. 407/40 Rady Opiekuńczej Miejskiej w sprawie ilości dzieci w przedszkolu i dożywianiu. [1940r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_005odpowiedź na pismo Nr. 407/40 ROM, dotycząca dożywiania dzieci w Przytułku [1940r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_006pismo Nr. II 3401/41 Rady Opiekuńczej Miejskiej w sprawie przejęcia majątku rozwiązanych stowarzyszeń. [1941r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_007kwestionariusz sprawozdania Nr II – 5203/41 Rady Opiekuńczej Miejskiej o wieku wychowanków Przytułku [1941r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_008apel Rady Głównej Opiekuńczej o wpłaty na rzecz ofiar wojny [1941r. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_009odpowiedź na pismo Nr II – 5203/41 Rady Opiekuńczej Miejskiej dotycząca wieku wychowanków Przytułku [1941r. Odpis]
PL_1008_01_02_006_010wypełniony kwestionariusz nr 1 z kwietnia 1941r. Rady Głównej Opiekuńczej dotyczący danych statystycznych i rachunkowych. [1941r. Odpis]
PL_1008_01_02_006_011kwestionariusz sprawozdania Nr II/6043/41 Rady Opiekuńczej Miejskiej dotyczący dożywiania dzieci w Przedszkolu Przytułku [1941. Oryginał]
PL_1008_01_02_006_012odpowiedź na pismo Rady Opiekuńczej Miejskiej Nr II/6043/41 w sprawie dożywiania dzieci [1941r. Odpis]