PL_1008_01_03 rachunki i dokumenty finansowe oraz bankowe lata 1912-1921