PL_1008_01_05 rejestry, ewidencje, kroniki, protokoły [1888 – 1986]