BIBLIOTECZNE REGAŁY

Z Biblioteką Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego im. Marcela Handelsmana, mamy serdeczny kontakt już od kilku lat. Współpraca rozpoczęła się od zorganizowanej w  marcu 2018 roku w czytelni naukowej  biblioteki, wystawy prezentującej zbiór archiwaliów dotyczących Przytułku i informacji związanych z powstaniem Towarzystwa.

W ramach sąsiedzkiego wsparcia, wrażliwe na nasze potrzeby Władze Uczelni, dwukrotnie, nieodpłatnie przekazały Przytułkowi  drewniane regały na książki. Do zabytkowych wnętrz budynku Przytułku takie wyposażenie świetnie pasuje.  Zestaw kilkunastu regałów umożliwił ponowną aranżację skromnej czytelni. Powiększyła się dzięki temu powierzchnia ekspozycji książek, co bezpośrednio ułatwia mieszkańcom wybór kolejnych lektur. Biblioteczna przestrzeń jest teraz przestronna, jasna i przyjaźnie zaaranżowana. Jesteśmy przekonani, że w takich okolicznościach, nasi Seniorzy chętnie będą spędzać tutaj przedpołudniowy czas.

Pani Katarzyno, na Pani ręce składamy serdeczne podziękowania  Władzom Uczelni a w szczególności Bibliotece Instytutu Historycznego, za  hojne wsparcie,  i przyczynienie się do polepszenia warunków bytowych naszych podopiecznych 🙂