BUDYNEK „C” PO 111 LATACH

Wizyta komisji konkursowej reprezentującej „Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy” już za nami. W oczekiwaniu na werdykt szacownego jury, z przyjemnością dzielimy się informacjami dotyczącymi historii bohatera dzisiejszego dnia, czyli przytułkowych zabudowań gospodarczych. Mamy podstawy sądzić, że dwa z nich powstały nieco wcześniej i do czasu otwarcia budynku głównego Przytułku, pełniły funkcję zaplecza jego budowy.

W archiwum Towarzystwa do dnia dzisiejszego przechowywana jest dokumentacja techniczna, plan rozbudowy zaplecza gospodarczego o dodatkowy budyneczek oznakowany literką „C” .

Projekt zatwierdzono do realizacji 17 maja 1910 roku. Zrewitalizowana całość jest obecnie wkomponowana w bryłę dzisiejszej OFICYNY.

Niewiele jest w Warszawie budowli historycznych, których funkcja nie zmieniła się od ponad wieku. Oceniana obecnie przez jury konkursowe przebudowa, pozwoliła nie tylko zachować substancję materialną zabytku, ale także, przez dostosowanie jej do współczesnych standardów i potrzeb, umożliwiła trwanie i rozwój placówki opiekuńczej w tradycyjnym miejscu.