CZAS ŻYCZLIWOŚCI

Wielki słownik języka polskiego definiuje życzliwość jako cechę ” kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze”. To często drobne gesty, uprzejmość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane spontanicznie i dobrowolnie drugiemu człowiekowi. Życzliwość to także wewnętrzna postawa i filozofia życiowa. Są ludzie, dla których jest to naturalne, przejawia się często w pozytywnej aktywności podejmowanej bezinteresownie na rzecz innych.

Przytułek i jego mieszkańcy zaznali życzliwości niejednokrotnie, ale w szczególny sposób zostaliśmy obdarowani nią teraz. Nasi przyjaciele, życzliwi ludzie dobrej woli, pośpieszyli nam z pomocą, obdarowując nas dobrami dziś szczególnie potrzebnymi: maseczki, środki ochrony osobistej, przyłbice, żele i płyny dezynfekujące, kosmetyki, środki toaletowe i detergenty – często kosztowne produkty, których zakup  jest obecnie niezbędny,  a wcześniej, z powodów oczywistych, nie był w takiej liczbie przewidziany w naszym budżecie.

Wszyscy nasi podopieczni, zaopiekowani i odpowiednio chronieni, spokojnie spędzają kolejne dni pandemii w budynku Przytułku. Pomimo, że nie mogą kontaktować się bezpośrednio z najbliższymi, mają świadomość troski i życzliwości właśnie. Także personel naszego Domu czuje się bezpieczniej w tej niecodziennej sytuacji.

W ich imieniu dziękujemy wszystkim organizacjom i ludziom życzliwie wspomagającym naszą pracę:

 1. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 3. firmie RBD REKLAMA Sp. z o. o.  Robert Biechoński 
 4. członkom akcji #Drukarze dla szpitali
 5. członkom akcji społecznej „Lwie serce”,
 6. społeczności SP nr 318
 7. firmie Procter and Gamble Polska
 8. Fundacji Biedronki
 9. firmie GLOVEX Sp. z o.o. 
 10. firmie L’Oreal
 11. firmie Pernord Ricard
 12. oraz członkom akcji Warszawa szyje maski dla medyków w ramach działań „polskie krawcowe uszyją maseczki ochronne dla służby zdrowia

To, co myślimy o innych, o świecie, o sobie samym, o życiu, jest odzwierciedlane przez naszą postawę, nasz sposób bycia. Życzliwe nastawienie wpływa na to, czy widzimy w drugim wroga czy przyjaciela. Życzliwość pomaga otwierać serca. W świecie ludzi życzliwych żyje się znacznie lepiej. W trudnych czasach pandemii życzliwość jest szczególnym dobrem. Wartością poszukiwaną i oczekiwaną. To także dzięki wam nasi podopieczni czują się dobrze a nasza praca w dobie zagrożenia jest bezpieczniejsza. Raz jeszcze dziękujemy.”