Założyciele i pierwsi członkowie Towarzystwa

119 lat temu z inicjatywy Pań Marii z Górskich Sobańskiej i Aleksandry Weissenhoff, architekt Władysław Marconi (syn Henryka Marconiego) kreśli plany budynku a Stanisław Adamczewski prowadzi nadzór nad jego budową. Działkę pod budynek przekazuje nieodpłatnie ojciec p. Aleksandry, pan Jan Bloch. I tak, siłą społecznych funduszy, dzięki staraniom tak znamienitych osób jak hrabina Maria Sobańska, J. E. ksiądz biskup Kazimierz Ruszkiewicz, p. Tadeuszowa Lubomirska Blochowa, Julia Filipkowska, Paulina Kowalewska, Helena Domaszewska, Leopold Kronenberg, Jan Bloch, etc., powstaje przytułek i organizacja sprawująca nad nim opiekę.

Skład komitetu założycielskiego Rady Opiekunów Przytułku – 1895.           Czytaj więcej…

Pierwszy ścisły skład Rady Opiekunów Przytułku – 1896.                                   Czytaj więcej…

Pierwsze posiedzenie członków Towarzystwa Przytułku   – 1897.                    Czytaj więcej…