Protokół z posiedzenia II

Opieki przytułku Św. Franciszka Salezego dla niezdolnych do pracy i opuszczonych

Działo się dnia 30 stycznia 1896 roku, w mieszkaniu J. E. Ks. Kazimierza Ruszkiewicza, Proboszcza parafii Św. Krzyża, przy ul. Krzakowskie Przedmieście nr 1 w Warszawie.

Obecni:

 1. Ks. Biskup Ruszkiewicz,
 2. Hrabia Kazimierz Sobański,
 3. Hrabina Kazimierzowa Sobańska,
 4. Baronowa Aleksandra Weyssenhoff,
 5. Szymon Krzeczkowski,
 6. Ks. Euzebiusz Brzeziewicz
 7. Siostra Miłosierdzia Anna Kobylińska
 8. Budowniczowie:
  • Władysław Marconi,
  • Stanisław Adamczewski,
  • Edward Cichocki.

Zastanawiano się nad warunkami, jakie posiadać powinien dom przeznaczony na przytułek Św. Franciszka Salezego, przyjęto ogólny projekt i zaproszono obecnych p.p. budowniczych, aby na podstawie tego ogólnego projektu każdy z nich raczył nakreślić projekt bardziej szczegółowy plan domu i takowy przedstawić członkom Opieki po upływie tygodnia od daty dzisiejszej.

Na tym posiedzenie ukończone i zamknięte zostało.