Protokół z posiedzenia III

Opieki przytułku Św. Franciszka Salezego dla niezdolnych do pracy i opuszczonych

Działo się dnia 08 lutego 1896 roku, w mieszkaniu J. E. Ks. Kazimierza Ruszkiewicza, Proboszcza parafii Św. Krzyża, przy ul. Krzakowskie Przedmieście nr 1 w Warszawie.

Obecni:

 1. Ks. Biskup Ruszkiewicz,
 2. Hrabia Kazimierz Sobański,
 3. Hrabina Kazimierzowa Sobańska,
 4. Baronowa Aleksandra Weyssenhoff,
 5. Szymon Krzeczkowski,
 6. Ks. Euzebiusz Brzeziewicz
 7. Siostra Miłosierdzia Anna Kobylińska
 8. Budowniczowie:
  • Władysław Marconi,
  • Stanisław Adamczewski,
  • Edward Cichocki.

Po przedstawieniu planów budowy nowego domu, ogólne uznanie zyskał projekt p. budowniczego Edwarda Cichockiego i Władysława Marconiego. Postanowiono prosić p. Marconiego, aby z projektów: własnego i p. Cichockiego utworzył jedną całość, by plan szczegółowy i wykończony przedstawił Radzie Miejskiej do akceptacji i wyjednania zatwierdzenia Władz Rządowych, a to przy współudziale i pomocy ze strony p. Szymona Krzeczkowskiego. Nadto zaproszono panów Marconiego i Adamczewskiego do łaskawego podjęcia się kierowania robotami przy budowie domu, na co panowie ci raczyli się zgodzić. Roboty około budowy postanowiono rozpocząć z wiosną roku bieżącego.

Na tym posiedzenie ukończone i zamknięte zostało.