Protokół z posiedzenia IV

Opieki przytułku Św. Franciszka Salezego dla niezdolnych do pracy i opuszczonych

Działo się dnia 20 października 1896 roku, w mieszkaniu J. E. Ks. Kazimierza Ruszkiewicza, Proboszcza parafii Św. Krzyża, przy ul. Krzakowskie Przedmieście nr 1 w Warszawie.

Obecni:

 1. Ks. Biskup Ruszkiewicz,
 2. Hrabia Kazimierz Sobański,
 3. Hrabina Kazimierzowa Sobańska,
 4. Baronowa Aleksandra Weyssenhoff,
 5. Ks. Euzebiusz Brzeziewicz
 6. Siostra Miłosierdzia Anna Kobylińska
 7. Budowniczowie:
  • Władysław Marconi,
  • Stanisław Adamczewski,
  • Edward Cichocki.

Rozpatrywano projekt kanalizacji domu przedstawiony przez p. inżyniera Kazimierza Sommera, jakoż też deklarację tegoż Sommera. Zebrani jednogłośnie projekt zaaprobowali, deklarację przyjęli a nadto za bardzo dobre warunki tejże deklaracji postanowili wyrazić podziękowanie Opieki W.P. Sommerowi.

Uznano potrzebę pobudowania oddzielnej grabarni, w możliwie małych rozmiarach, przy zabudowaniach gospodarczych.

Zdecydowano, żeby posadzka, o ile to się okaże możliwym była terakotowa. W razie niemożności, cementowa w tafelki. Schody mają być dębowe, ogniotrwałe.

Oświetlenie wybrano gazowe i postanowiono zaprosić p. Albertiego do złożenia odpowiedniej deklaracji według projektu W.P. budowniczego Marconiego.

Urządzenie windy z kuchni na piętro uznano nie tylko za rzecz pożyteczną ale konieczną.

Na tym posiedzenie ukończone i zamknięte zostało.