Protokół z posiedzenia V

Opieki przytułku Św. Franciszka Salezego dla niezdolnych do pracy i opuszczonych

Działo się dnia 29 maja 1897 roku, w mieszkaniu J. E. Ks. Kazimierza Ruszkiewicza, Proboszcza parafii Św. Krzyża, przy ul. Krzakowskie Przedmieście nr 1 w Warszawie.

Obecni:

  1. Ks. Biskup Ruszkiewicz,
  2. Hrabia Kazimierz Sobański,
  3. Hrabina Kazimierzowa Sobańska,
  4. Hrabina Maria z Kuźlewskich Zawiszyna,
  5. Emilia Bloch,
  6. Baronowa z Blochów Aleksandra Weyssenhoff,
  7. Szymon Krzeczkowski,
  8. Ks. Euzebiusz Brzeziewicz
  9. Siostra Miłosierdzia Anna Kobylińska

Zastanawiano się nad bezpośrednim zarządem w przytułku Św. Franciszka Salezego i postanowiono jednozgodnie i jednogłośnie ażeby takowy zawsze zostawał w rękach Sióstr Miłosierdzia ze Zgromadzenia Św. Wincentego à Paulo. W tym celu zdecydowano, aby Opieka przytułku bezzwłocznie wystąpiła z podaniem do Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności o to, żeby Towarzystwo od siebie wystąpiło z odpowiednią odezwą do Wielebnej Przełożonej, Siostry Wizytatorki Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo na Tamce w Warszawie przy Instytucie Św. Kazimierza zamieszkałej, o przeznaczenie 3-ch Sióstr Miłosierdzia do bezpośredniego Zarządu i obsługi przytułku Św. Franciszka Salezego.

Uznano za rzecz konieczną, żeby przytułek posiadał jeden pokój przeznaczony na modlitwę dla domowników, żeby w pokoju tym mógł być umieszczony ołtarz i jeżeli nie codziennie, to przynajmniej w dni świąteczne, żeby tam Msza święta odprawianą być mogła. Uzyskanie na to odpowiedniego pozwolenia Władzy Cywilnej i Duchowej przyjął na siebie Hrabia Kazimierz Sobański.

Ponieważ dzielnica miasta, w której znajduje się przytułek Św. Franciszka Salezego jest przeważnie zamieszkała przez robotników, przeto urządzenie przy przytułku tak zwanego żłobka, gdzie biedne matki pracą zajęte mogłyby pod opieką Sióstr zostawić swe dzieci na cały dzień, jest sprawą ze wszech miar poparcia godną i natarczywie do serc szlachetnych kołaczącą. To też przyjmujemy z uznaniem i wdzięcznością ofiar J.W. Pani Emilii prezesowej Blochowej, która zadeklarowała, że przez ciąg lat 3-ch, od daty otwarcia żłobka , łożyć będzie na utrzymanie 50-ciorga dzieci.

Odpowiednie przedstawienie do WTD Opieka przytułku Św. Franciszka Salezego zrobi, a to w celu uzyskania pozwolenia na otwarcie żłobka, pod tym samym co przytułek zarządem.

W końcu odczytano sprawozdanie o składzie osób i stanie funduszy w przytułku za rok 1896.

Na tym posiedzenie ukończone i zamknięte zostało.