DOKUMENTY ARCHIWALNE W NOWEJ ODSŁONIE

Od kilku lat Towarzystwo prowadzi działania zmierzające do zabezpieczenia 
i opracowania bezcennego zasobu posiadanych archiwaliów.  Wpisują się one
w historię Polski, są świadectwem filantropijnej działalności Towarzystwa oraz pamiątką ruchu społecznikowskiego minionego stulecia. Ilustrują drogi przebyte
przez pokolenia członków i podopiecznych Towarzystwa w niełatwych czasach zaborów, okupacji i odbudowy Polski. W jubileuszowym roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, symboliczna staje się możliwość udostępnienia wartości poznawczych i podzielenia się urokiem starych dokumentów. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia efektów rzeczowych prac, które powstały w wyniku podjętych działań : 

Film pt. „Jest taki dom w Warszawie”– 4 min 20 sek. prezentujące najważniejsze fakty ze 120. letniej historii Przytułku. Obraz przywracający rangę warszawskiej filantropii na przestrzeni XIX i XX. wieku. Ilustruje działania podjęte przez Towarzystwo w zadaniu w ramach programu Kultura cyfrowa 2017 https://przytuleksalezego.pl/filmy/oraz https://youtu.be/ew8ke4gRZ0Q

Muzeum Wirtualne– atrakcyjna forma prezentacji wykorzystująca nowoczesną technologię wirtualnego zwiedzania, historia 120 lat pracy filantropijnej, zbiór 16 wystaw powiązanych tematycznie, https://przytuleksalezego.pl/muzeumwirtualne/

Folder Edukacyjny– ilustrowana historia filantropii przełomu wieków opracowana przez znakomitego grafika Macieja Sadowskiego, znawcę i miłośnika XIX. wiecznej Warszawy https://przytuleksalezego.pl/galeria/folder-edukacyjny/

Gazeta Jubileuszowa– zredagowany przez grafika przedruk XIX. wiecznych artykułów z gazet warszawskich opowiadających o historii Przytułku, w tym artykuły Bolesława Prusa, Edwarda Lubowskiego i Aleksandra Kraushara
https://przytuleksalezego.pl/gazeta-jubileuszowa/

Archiwum Społeczne– daty skrajne 1888-2017, prezentuje w usystematyzowany sposób zasób obiektów archiwalnych opisanych wg. instrukcji ISAD(G). Daje możliwość zapoznania się ze skanami dokumentów w doskonałej rozdzielczości. https://przytuleksalezego.pl/archiwum-spoleczne-towarzystwa/

 

 


Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.”Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *