Dokumenty

Obydwie instytucje, zespolone ze sobą specyficzną zależnością działają nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Szczęśliwym trafem, mimo tak wielu przeciwności, do dnia dzisiejszego przetrwały również niektóre dokumenty.

W niniejszej zakładce prezentujemy wewnętrzne prawo stowarzyszeniowe, zachowane dokumenty tworzone od początku istnienia Towarzystwa.