Statut przedszkola 1938 – zestaw dokumentów i korespondencja