DOM. Historia Przytułku św. Franciszka Salezego.

Książka jest barwną opowieścią o budynku i ludziach którzy go stworzyli. Treść obejmuje okres ponad 130 lat począwszy od 1882 roku, aż do czasów współczesnych. Oprócz barwnego tekstu autorstwa Andrzeja Żora, jej niewątpliwym walorem jest oprawa graficzna zaprojektowana przez Magdalenę Piwowar. Na 340 kartach wydawnictwa umieszczono ponad 350 ilustracji. W znakomitej większości są to, pochodzące z Archiwum Towarzystwa, niepublikowane fotografie dokumentów, rysunków oraz planów architektonicznych.  Zaprezentowano w niej również wybrane fragmenty z Księgi dla Protokołów z Walnych Zgromadzeń Towarzystwa i z Ksiąg Ewidencyjnych Przyjętych do Przytułku . Tekst oparto o opracowania naukowe i popularnonaukowe, oraz kroniki i dokumentację działalności Towarzystwa, dotyczące poszczególnych okresów jego dziejów. Całość jest nie tylko niekomercyjnym dopełnieniem rynku księgarskiego o pozycję z gatunku literatury faktu, ale również uzupełnieniem wiedzy dotyczącej historii Warszawy.

Monografia ukazała się w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez MKiDN.
Projekt pn.
„ JEST TAKI DOM W WARSZAWIE – dzieje Przytułku na tle historii Warszawy i biografii filantropów polskich”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Towarzystwo udostępnia ją bezpłatnie także online oraz do pobrania w plikach na czytniki elektroniczne.