Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada wspólnie z pracownikami i mieszkańcami Domu Pomocy kolejny raz obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego tradycyjnie przyjmując, że tego dnia wszyscy jesteśmy pracownikami socjalnymi.

W tym roku nawiązaliśmy do obchodów Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień, którego pomysł powstał w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych pod nazwą World Hello Day, jako odpowiedź na konflikt pomiędzy Egiptem, a Izraelem. W Polsce święto to obchodzone jest, jako Światowy Dzień Życzliwości, a prekursorem tych obchodów stał się Wrocław. Hasłem wiodącym tegorocznego wydarzenia jest „Życzliwość podaj dalej!”.
To słowa zachęty do dzielenia się życzliwością, do wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy w przekonaniu, że dobro wraca.
W dniu Pracownika Socjalnego nie zapomnieliśmy również o naszych członkach i sympatykach, którzy przez lata organizowali się wokół realizacji wspólnych celów, zbiorowym wysiłkiem i staraniem przyczynili się do budowy przytułkowej historii i tradycji składających na 120 lat istnienia naszego Towarzystwa.
Wszystkich ich, chociaż w różny sposób i w różnym zakresie łączyła idea, którą można w sposób trochę archaiczny, ale w brzmieniu swym ponad czasowy nazwać ideą dobro czynienia.

Właśnie z tego powodu w trakcie okazjonalnego spotkania w Sali klubowo jadalnianej – na I p naszego Domu zgłoszona zastała propozycja, aby stała się ona miejscem, w którym będziemy mogli poznać lub przybliżyć ludzi zasłużonych dla przytułkowej historii – „salą ludzi dobro czyniących”.
Zaczęliśmy od Panów ks. bp. Kazimierza Ruszkiewicza i J. Gottlieba Blocha obaj w sposób szczególnie znaczący przyczynili się do powstania Przytułku i naszego stowarzyszenia.
Mamy nadzieję, że przy okazji kolejnych uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego a może i częściej salę ludzi dobro czyniących wzbogacą informacje o kolejnych osobach godnych pamięci w dłuższym lub bliższym dystansie historycznym, chociaż może nie koniecznie w formie tak okazałej jak dwa pierwsze portrety, które wraz notkami biograficznymi zawisły w tej sali.  2