Materiały promocyjne

opracowanie książkowego informatora historycznego obiektów archiwalnych Towarzystwa, stanowi materiał promocyjny projektu
“Z troską w przyszłość – działania archiwalne 2017”.
Zadanie zostało sfinansowane w 89, 96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego “Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych”.