HARMONOGRAM ZAJĘĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA LIPIEC 2019

 1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE – przerwa wakacyjna
 2. WARSZTATY MUZYCZNE
  10.07.2019, środa, godz. 17.00 – 20.00
  miejsce: biblioteka –sala nr 114 na parterze
 3. WARSZTATY OGRODNICZE
  11.07.2019,czwartek, godz. 9.00 – 12.00
  25.07.2019, czwartek, godz. 9.00 – 12.00
  miejsce: ogród Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego
 4. AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA – przerwa wakacyjna
 5. AKTYWIZACJA RUCHOWA
  01.07.2019, poniedziałek, godz. 8.30 – 10.00
  15.07.2019, poniedziałek, godz.8.30 – 10.00
  22.07.2019, poniedziałek, godz.8.30 – 10.00
  29.07.2019, poniedziałek, godz. 8.30 – 10.00
  miejsce: sala terapii usprawniania ruchowego II piętro,
  sala nr 301 lub ogród
 6. ZAJĘCIA TANECZNE – przerwa wakacyjna
 7. GRA W BULE
  10.07.2019,środa, godz. 10.30 – 12.30
  24.07.2019, środa, godz. 10.30 – 12.30
  miejsce: teren Klubu Sportowego Bule św. Franciszka
 8. WARSZTATY PROFILAKTYKI ZDROWIA – NOWOŚĆ!
  12.07.2019, piątek, godz. 10.00-13.00
  miejsce: sala nr 114 na parterze

BANK USŁUG PRZERÓŻNYCH
USŁUGA DZIENNEGO POBYTU
Opieka dla osoby zależnej raz w tygodniu przez 6h na miejscu w Centrum Aktywności Seniora
Godziny ustalane indywidualnie.
DYŻUR SPECJALISTÓW
każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00– pok.
nr 117
USŁUGA ASYSTENCKA
Wsparcie asystenta dla osoby zależnej przez 4 godziny raz w tygodniu w miejscu zamieszkania beneficjenta
Godziny ustalane indywidualnie.

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin zajęć.
Adres Organizatora:Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego
 
ul. Solec 36a, 00-394 Warszawa, Śródmieście