HARMONOGRAM ZAJĘĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA MAJ 2019

  1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE

                17.05.2019 g. 9.00 – 12.00           sala terapii – 105

  • WARSZTATY MUZYCZNE

                            24..05.2019 g. 17.00 – 20.00       sala terapii – 114

  • WARSZTATY OGRODNICZE

                            09.05.2019  g. 9.00 – 12.00                     ogród

                            23.05.2019  g. 9.00 – 12.00                     ogród

  • AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA

               16.05.2019 g. 9.00 – 12.00           sala terapii – 114

               25.05.2019 g. 9.00 – 12.00           sala terapii – 114

      5.   AKTYWIZACJA RUCHOWA

               06.05.2019  g. 8.30 – 10.00          sala terapii II P.

               13.05.2019  g.8.30  – 10.00           sala terapii II P.

               20.05. 2019 g.8.30 – 10.00            sala terapii II P.

               28.05.2019  g. 8.30 – 10.00           sala terapii II P.

6.       ZAJĘCIA TANECZNE

              10.05. 2019 g. 16.30-18.00            świetlica II P/ogród

              14.05.2019 g. 10.00-11.30             świetlica II P/ogród

              21.05.2019 g. 16.30-18.00            świetlica II P/ogród

              27.05.2019 g. 10.30.12.00             świetlica II P/ogród

7.     GRA W BULE

             07.05.2019 g. 10.30 – 12.30           teren Klubu Sportowego

             21.05.2019 g. 10.30 – 12.30           teren Klubu Sportowego

29.05.2019 r.            g.14.00-16.00   IMPREZA ZAPOZNAWCZA DLA BENEFICJENTÓW

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

BANK USŁUG PRZERÓŻNYCH

W każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00 dyżur specjalistów  – pok. 117

USŁUGA DZIENNEGO POBYTU

Opieka dla osoby zależnej raz w tygodniu przez 6 h na miejscu w Centrum Aktywności Seniora

(dla max.5 osób)

Godziny ustalane indywidualnie.

USŁUGA  ASYSTENCKA Wsparcie asystenta dla osoby zależnej przez 4 godziny raz w tygodniu w miejscu zamieszkania beneficjenta (dla max.5 osób).

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin zajęć.