HARMONOGRAM ZAJĘĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA PAŹDZIERNIK 2019

1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE

10.10.2019, czwartek, godz. 9.00-12.00

miejsce: sala nr 104 na parterze

 

2. WARSZTATY MUZYCZNE

09.10.2019, środa, godz. 17.00 – 20.00     
miejsce: biblioteka –sala nr 114 na parterze

 

3. AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA

12.10.2019, sobota, godz.9.00 – 12.00

22.10.2019, wtorek,godz.9.00 – 12.00

miejsce: biblioteka –sala nr 114 na parterze

 

4. AKTYWIZACJA RUCHOWA

07.10.2019, poniedziałek, godz.8.30 – 10.00          

14.10.2019, poniedziałek, godz.8.30 – 10.00                     

21.10.2019, poniedziałek, godz.8.30 – 10.00

 28.10.2019, poniedziałek, godz. 8.30 – 10.00       

miejsce: sala terapii usprawniania ruchowego 301 -II piętro lub ogród

 

5. ZAJĘCIA TANECZNE

03.10.2019, czwartek, godz.16.00 – 17.00  

08.10.2019, wtorek,    godz.16.00 –  17.00                        

15.10.2019, wtorek,     godz.16.00 –  17.00

 22.10.2019, wtorek,     godz. 16.00 – 17.00

BANK USŁUG PRZERÓŻNYCH
USŁUGA DZIENNEGO POBYTU
Opieka dla osoby zależnej raz w tygodniu przez 6h na miejscu w Centrum Aktywności Seniora
Godziny ustalane indywidualnie.
DYŻUR SPECJALISTÓW
każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00– pok.
nr 117
USŁUGA ASYSTENCKA
Wsparcie asystenta dla osoby zależnej przez 4 godziny raz w tygodniu w miejscu zamieszkania beneficjenta
Godziny ustalane indywidualnie.

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin zajęć.
Adres Organizatora:Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego
 
ul. Solec 36a, 00-394 Warszawa, Śródmieście