HARMONOGRAM ZAJĘĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA SIERPIEŃ 2019

  1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE – przerwa wakacyjna
  2. WARSZTATY MUZYCZNE

                07.08.2019, środa, godz. 17.00 – 20.00         
          
miejsce:biblioteka – sala nr 114 na parterze

  • WARSZTATY OGRODNICZE

                    08.08.2019, czwartek, godz. 9.00 – 12.00

                    22.08.2019, czwartek, godz. 9.00 – 12.00        
        miejsce: ogród Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego

  • AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA – przerwa wakacyjna

      5.   AKTYWIZACJA RUCHOWA

             05.08.2019, poniedziałek, godz.8.30 –10.00         

   12.08.2019,  poniedziałek, godz.8.30 – 10.00                 

                     19.08. 2019, poniedziałek, godz.8.30 – 10.00

26.08.2019, poniedziałek,  godz. 8.30 -10.00       

  miejsce: sala terapii usprawniania ruchowego 301 -II piętro lub ogród

6.     ZAJĘCIA TANECZNE – przerwa wakacyjna

7.     GRA W BULE

  06.08.2019, wtorek, godz. 10.30 – 12.30                  

            27.08.2019, wtorek, godz. 10.30 – 12.30                   
          miejsce: teren Klubu Sportowego Bule św. Franciszka

8.      
WARSZTATY PROFILAKTYKI  ZDROWIA

          28.08.2019, środa, godz. 10.00 – 13.00             

          miejsce: sala nr 114 na parterze

9.       WARSZTATY PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

          14.08.2019, środa, godz. 10.00 – 13.00         

miejsce: sala świetlicowa-  I piętro lub ogród

BANK USŁUG PRZERÓŻNYCH
USŁUGA DZIENNEGO POBYTU
Opieka dla osoby zależnej raz w tygodniu przez 6h na miejscu w Centrum Aktywności Seniora
Godziny ustalane indywidualnie.
DYŻUR SPECJALISTÓW
każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00– pok.
nr 117
USŁUGA ASYSTENCKA
Wsparcie asystenta dla osoby zależnej przez 4 godziny raz w tygodniu w miejscu zamieszkania beneficjenta
Godziny ustalane indywidualnie.

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin zajęć.
Adres Organizatora:Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego
 
ul. Solec 36a, 00-394 Warszawa, Śródmieście