HARMONOGRAM ZAJĘĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA WRZESIEŃ 2019

1.WARSZTATY ARTYSTYCZNE

20.09.2019, piątek, godz. 9.00 – 12.00

miejsce: sala nr 104 na parterze

 

2. WARSZTATY MUZYCZNE

11.09.2019, środa, godz. 17.00 – 20.00     
miejsce: biblioteka – sala nr 114 na parterze

 

3. WARSZTATY OGRODNICZE

12.09.2019, czwartek, godz. 9.00 – 12.00

26.09.2019, czwartek, godz. 9.00 – 12.00        
miejsce: ogród Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego

 

4. AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA

07.09.2019, sobota, godz.9.00 – 12.00

17.09.2019, wtorek, godz.9.00 – 12.00

miejsce: biblioteka – sala nr 114 na parterze

    

5. AKTYWIZACJA RUCHOWA

02.09.2019, poniedziałek, godz.8.30 –10.00           

09.09.2019,  poniedziałek, godz.8.30 – 10.00                    

16.09. 2019, poniedziałek, godz.8.30 – 10.00

23.09.2019, poniedziałek,  godz. 8.30 -10.00        

miejsce: sala terapii usprawniania ruchowego 301 -II piętro lub ogród

 

6. ZAJĘCIA TANECZNE

03.09.2019, wtorek,   godz. 16.00 –17.00    

12.09.2019, czwartek, godz. 16.00 – 17.00                        

19.09.2019, czwartek, godz. 16.00 -17.00

26.09.2019, czwartek, godz. 16.00 -17.00

 

7. GRA W BULE

07.09.2019, wtorek, godz. 14.00 – 16.00   

13.09.2019, wtorek, godz. 10.30 – 12.30   

21.09.2019, sobota, godz.  12.00-14.00

II Turniej gry w bule podczas Pikniku

miejsce: teren Klubu Sportowego Bule św. Franciszka

 

MIĘDZYPOKOLENIOWY PIKNIK RODZINNY

„POŻEGNANIE LATA 2019”

21 września godz. 11.00-15.00

miejsce: ogród Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego

BANK USŁUG PRZERÓŻNYCH
USŁUGA DZIENNEGO POBYTU
Opieka dla osoby zależnej raz w tygodniu przez 6h na miejscu w Centrum Aktywności Seniora
Godziny ustalane indywidualnie.
DYŻUR SPECJALISTÓW
każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00– pok.
nr 117
USŁUGA ASYSTENCKA
Wsparcie asystenta dla osoby zależnej przez 4 godziny raz w tygodniu w miejscu zamieszkania beneficjenta
Godziny ustalane indywidualnie.

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin zajęć.
Adres Organizatora:Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego
 
ul. Solec 36a, 00-394 Warszawa, Śródmieście