HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA CZERWIEC 2019

  1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE

                28.06.2019 g. 9.00 – 12.00         sala terapii zajęciowej nr 105 na parterze

  • WARSZTATY MUZYCZNE

                        12.06.2019 g. 17.00 – 20.00        biblioteka –sala nr 114 na parterze

  • WARSZTATY OGRODNICZE

                        13.06.2019  g. 9.00 – 12.00         ogród Towarzystwa Przytułku

                        27.06.2019  g. 9.00 – 12.00                  

  • AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA

06.06.2019 g. 9.00 – 12.00            biblioteka –sala nr 114 na parterze      15.06.2019 g. 9.00 – 12.00          

      5.   AKTYWIZACJA RUCHOWA

             03.06.2019  g. 8.30 – 10.00                  sala terapii usprawniania ruchowego

      2 piętro – sala nr 301/ogród

             10.06.2019  g.8.30  – 10.00          

             17.06. 2019 g.8.30 – 10.00

             24.06.2019  g. 8.30 – 10.00          

6.     ZAJĘCIA TANECZNE

            07.06. 2019 g. 11.00-12.00            świetlica 2 piętro /ogród

            11.06.2019 g. 16.30-17.30            

            21.06.2019 g. 11.00-12.00            

            25.06.2019 g. 16.30.17.30            

7.     GRA W BULE

           04.06.2019 g. 10.30 – 12.30           teren Klubu Sportowego

   08.06.2019 r. 12.00 – 14.00            turniej w trakcie imprezy grillowej

           18.06.2019 g. 10.30 – 12.30          

  08.06.2019 r.    11.00-15.00     IMPREZA GRILLOWA DLA BENEFICJENTÓW

                                                           CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

BANK USŁUG PRZERÓŻNYCH W każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00 dyżur specjalistów  – pok. 117 USŁUGA DZIENNEGO POBYTU Opieka dla osoby zależnej raz w tygodniu przez 6h na miejscu w Centrum Aktywności Seniora Godziny ustalane indywidualnie.   USŁUGA  ASYSTENCKA Wsparcie asystenta dla osoby zależnej przez 4 godziny raz w tygodniu w miejscu zamieszkania beneficjenta Godziny ustalane indywidualnie.  

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin zajęć.