HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA KWIECIEŃ 2019

  1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE

                26.04.2019 g. 9.00 – 12.00           sala terapii – 105

  • WARSZTATY MUZYCZNE

                            24.04.2019 g. 17.00 – 20.00        sala terapii – 114

  • WARSZTATY OGRODNICZE

                            25.04.2019  g. 9.00 – 12.00                     ogród

                            30.04.2019  g. 9.00 – 12.00                     ogród

  • AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA

               20.04.2019 g. 9.00 – 12.00           sala terapii – 114

               27.04.2019 g. 9.00 – 12.00           sala terapii – 114

      5.   AKTYWIZACJA RUCHOWA

               01.04.2019  g. 8.30 – 10.00          sala terapii II P.

               08.04.2019  g.8.30  – 10.00           sala terapii II P.

               15.04. 2019 g.8.30 – 10.00            sala terapii II P.

               29.04.2019  g. 8.30 – 10.00           sala terapii II P.

                                                         BANK USŁUG PRZERÓŻNYCH

W każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00 dyżur specjalistów  – pok. 117

USŁUGA DZIENNEGO POBYTU

Opieka dla osoby zależnej raz w tygodniu przez 6 h na miejscu w Centrum Aktywności Seniora

(dla max.5 osób)

Godziny ustalane indywidualnie.

USŁUGA  ASYSTENCKA

Wsparcie asystenta dla osoby zależnej przez 4 godziny raz w tygodniu w miejscu zamieszkania beneficjenta (dla max.5 osób).

Godziny ustalane indywidualnie.

Organizator zastrzega prawo zmiany godzin zajęć.