JAK RADZIMY SOBIE W CZASIE PANDEMII

Informacje o pandemii, sprowadzającej  bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, szczególnie w grupie osób starszych i chorujących na inne schorzenia, przyjęliśmy z wyjątkową uwagą. Troska o mieszkających w Przytułku naszych podopiecznych, w tej szczególnej sytuacji, zmobilizowała nas  do natychmiastowych nadzwyczajnych działań w szczególności na polegających na pełnym odizolowaniu  od kontaktów z  osobami  trzecimi.

Rygorystycznie zastosowaliśmy się do zaleceń i rekomendacji władz Warszawy w zakresie ograniczenia kontaktów  oraz wprowadziliśmy zaostrzone zalecenia w zakresie higieny.

Od 11 marca Przytułek został odizolowany od środowiska zewnętrznego. Zabezpieczyliśmy nasz personel w środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące, restrykcyjnie przestrzegamy też zaostrzonych procedur sanitarnych.

Zespół naszych pracowników podzieliliśmy na dwie odizolowane grupy i wprowadziliśmy dwutygodniowy system pracy ciągłej. W celu zminimalizowania ryzyka zaproponowano pracownikom transport służbowymi samochodami i możliwość tymczasowego zakwaterowania w Przytułku. Otrzymują oni także codziennie posiłek regeneracyjny.

Począwszy od maja przed rozpoczęciem dwutygodniowego dyżuru wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowemu badaniu na obecność koronawirusa. Wszystkie dotychczas przeprowadzone testy miały wynik negatywny. Zespół naszych pracowników z wielkim zaangażowaniem i poświeceniem sprawuje opiekę nad  pensjonariuszami. Cieszymy się że działania te przyniosły pożądane efekty  w zakresie ochrony przed pandemią.