Kalendarium rocznic Towarzystwa w 2015 roku

120 lat temu  – odbyło się pierwsze wspólne  posiedzenie  Rady Opiekunów Przytułku  i Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego, które zaowocowało  otwarciem kolejnego nowego oddziału  Przytułku na ul. Szczyglej 6 i 9 dla ok 80 osób.1

113 lat temu –  7 stycznia 1902 roku, w wieku 66 lat zmarł Jan Bloch, wybitny finansista i przemysłowiec ale także społecznik i filantrop, ofiarodawca gruntu pod budowę domu dla Przytułku i pokaźnej sumy na rozpoczęcie prac budowlanych.

112 lat temu – 17 lutego 1903 roku,   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu zatwierdziło pierwszy Statut Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego. Sprawę z ramienia Rady Opiekunów prowadził mecenas  Alfons Ziętkowski.

112 lat temu – 13 października 1903 roku,  w nowej siedzibie przy ul. Solec 36  na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków, zgodnie z nowym Statutem,  wybrano pierwsze władze Towarzystwa. Posiedzenie otwierał Ks. Biskup Kazimierz Ruszkiewicz. Było obecnych 13 osób na 82 członków Towarzystwa. Pośród obecnych: Aleksandra Weyssenhoff, Anna Kobylińska, Izabella Karska, Emilia Bloch, Zofia Goldstand, Antonina Rudzka, Kazimierz hr. Sobański,  Leon Grabowski, Władysław Marconi, Stanisław Godlewski,   Kazimierz Jasiński, Gustaw Gerlach, Władysław Grosse, Włodzimierz Karski, Cezary Ponikowski, Leon Goldstand,  dr Bronisław Ziemiński,  Julian Wasiutyński.

111 lat temu – 13 grudnia  1904 roku,  wykonano zapis testamentowy Jana Blocha na rzecz Towarzystwa. W imieniu rodziny Blochów plenipotentem był Wilhelm  Wellisch – zarządzający majątkiem Blocha  (po śmierci Blocha powierzono Wellischowi kierownictwo interesami zmarłego mocodawcy).  Akt notarialny nieruchomości  z dnia 13.12.1904 nr rejestru 1592 – notariusz Szymon Landau. Umowa darowizny sporządzona w formie aktu notarialnego (przyjęta i zatwierdzona 24.09.1905),   była podstawą do wpisu w księdze wieczystej. 21 lutego 1905 – aktem notarialny nr rejestru 181 Towarzystwo aprobuje przyjęcie daru rodziny Blochów.2

100 lat temu –  4 czerwca 1915 roku, w wieku 67 lat zmarł  inżynier  Władysław Marconi,  autor planów  domu dla Przytułku, członek Zarządu Towarzystwa i jego wieloletni przyjaciel. Na wniosek wiceprezesa Towarzystwa Cezarego Ponikowskiego 15 czerwca obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie, uczcili  zmarłego przez powstanie i chwilę ciszy.