W 1896 ROKU – 120 LAT TEMU !!!!!!!

KALENDARIUM1Rok 1895 dla Przytułku zakończył się niezwykle pomyślnie. W październiku Rada Opiekunów podjęła popartą konkretnymi deklaracjami finansowymi i rzeczowymi decyzję o budowie Domu. W styczniu 1896 w mieszkaniu J. E. Ks. B. Kazimierza Ruszkiewicza przy ul.  Krakowskie Przedmieście 1, omówiono szczegóły projektu i wybrano zespół osób mających podjąć działania. Do współpracy zaproszono znanych już sponsorom z innych realizacji inżynierów Władysława Marconiego, Stanisława Adamczewskiego i Edwarda Cichockiego.  W późniejszych latach (1899-1901), wykorzystując zebrane na Solcu doświadczenia, Panowie Marconi i Cichocki  wybudowali stojący do dziś przy ul. Rakowieckiej 21 Przytułek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności dla Sierot Dziewcząt. O wsparcie budowy Przytułku św. Franciszka Salezego zabiegano drukując w warszawskiej prasie  artykuły informacyjne. Do dziś zachował się publikowany 01.02.1896 w „Kurierze Warszawskim” tekst Edwarda Lubowskiego pt „Pomocy” – pobierz Artykuł.

08.02.1896 zatwierdzono plany budowy. Uznanie zyskał projekt budowniczych Cichockiego i Marconiego. Marconi i Adamczewski podjęli się KALENDARIUM2kierowania budową domu.

Wiosną 1896 rozpoczęto prace ziemne a już 03.07. 1896 podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod fundamentami Domu.

W 120 rocznicę wydarzenia Towarzystwo planuje uroczyste rozpoczęcie rozbudowy Domu.
https://przytuleksalezego.pl/siedziba/plany-na-przyszlosc/

Kalendarium3W rok po podjęciu decyzji o budowie, 20.10.1896 na kolejnym posiedzeniu Rady Opiekunów rozpatrywano przedstawiony przez inżyniera Kazimierza Sommera projekt kanalizacji budynku i ustalono szczegóły wystroju wnętrz takie jak: posadzka, schody, windy z kuchni, oświetlenie gazowe.
Wszystkie ważne szczegóły związane z budową Domu, barwnie opisuje zachwycony inicjatywą i pomysłem Bolesław Prusa. 13.12.1896 w Kurierze Codziennym w artykule pt. „Przytułek św. Franciszka Salezego dla niezdolnych do pracy” pisarz ze szczegółami przedstawia historię powstania Przytułku i z pietyzmem wymienia wszystkie osoby zaangażowane w prace i w finansowanie robót.

 

kalendarium4