Klub Ludzi Ciekawych Świata

Zgodnie z zapowiedzią na kolejnym spotkaniu w Klubie Ludzi Ciekawych Świata gościliśmy Pana Kamila Mierzejewskiego – trenera  w dziedzinie –  technologii informacyjno-komunikacyjnych który  starał  się zaspokoić naszą ciekowość w  zakresie praktycznych rozwiązań mogących podnieść stan bezpieczeństwa przy korzystaniu z teleinformatycznych  urządzeń  jakimi posługujemy na co dzień. Temat bieżący i praktyczny chociaż nie łatwy do przedstawienia w krótkiej prezentacji. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi.
Planujemy  kontynuowanie  tematyki  szeroko rozumianego codziennego bezpieczeństwa.
Wszystkich zainteresowanych spotkaniami w Klubie Ludzi Ciekawych Świata  i innymi  propozycjami aktywności w ramach realizowanego projektu „Solecka Oficyna” –  nasze miejsce spotkań, zapraszam do śledzenia naszej  stronę internetowej www.przytuleksalezego.pl i na platformie  Facebook oraz informacji i pojawiających się w naszym bezpośrednim otoczeniu.