Klubu Ludzi Ciekawych Świata

Wtorkowym popołudniem 13 czerwca zgodnie z zapowiedziami odbyło się kolejne spotkanie Klubu Ludzi Ciekawych Świata. Z powodu niepewnej pogody nie w ogrodzie a w pomieszczeniach Soleckiej oficyny zgromadziła się liczna grupa klubowiczów, którzy tym razem oczekiwali dobrej zabawy. Nasi goście z grupy kabaretowej „Pora na Kabarecik” w programie  „Bywaj zdrów” w ramach zaleceń nakłaniali, aby się śmiać codziennie i żartować ze wszystkiego. Artyści pokazali, że w każdym wieku i w każdych okolicznościach można rozwijać swoje pasje, przełamywać bariery, tym razem przynosząc radość sobie i innym.

Wydarzenie objęte było programem X Festiwalu Sąsiedzkiego „Wespół w Zespół dla Solca” a zorganizowane w ramach projektu „Solecka Oficyna – nasze miejsce spotkań”, jako zadania publicznego – „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.