Kolejna cenna inicjatywa

Początek  czerwca okazał się bardzo intensywny pod względem zaplanowanych przedsięwzięć. Dzięki współpracy z Fundacją Instytut Wolontariatu Pracowniczego, udało się zrealizować projekt pt. „Boisko do gry w bule dla DPS Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie w ramach Tygodnia Wolontariatu Nationale Nederlanden, 02-03.06.2022. Ta słuszna i bardzo potrzebna inicjatywa przyczyniła się do poprawy infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej dla pensjonariuszy Domu.

Dzięki  hojnemu wsparciu Darczyńcy, działający w DPS Klub Sportowy Boule św. Franciszka zyskał atrakcyjne miejsce sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu, aktywności ruchowej i towarzyskiej seniorów. Wyrównanie terenu z wymianą nawierzchni i posadzeniem nowej trawy, wybudowanie profesjonalnego, bezpiecznego w użytkowaniu toru do gry w bule, nowe, wygodne ławeczki, będą służyły zarówno naszym podopiecznym, jak i lokalnej społeczności senioralnej.

W ramach współpracy z Fundacją Instytut Wolontariatu Pracowniczego niezagospodarowana część terenu została poddana rewitalizacji, co  wpłynęło na ogólną poprawę estetyki i dostępności przestrzeni dedykowanej osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Na ręce Pani Izabeli Dyakowskiej – Prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców DPS i  nieocenione wsparcie wolontariackie pracowników Nationale Nederlanden. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i zrealizowanie kolejnych, równie cennych społecznie inicjatyw.