KOLEJNA LEKCJA W PLENERZE – Wizyta w Przytułku grupy młodzieży z Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

Polegała na zapoznaniu młodzieży z obiektem, jego historią i archiwalnymi planami budowlanymi Przytułku. 

Spacer po korytarzach, oględziny charakterystycznych  stropów i murowanych sklepień, zabytkowych ale działających nadal urządzeń (winda spożywcza z kuchni), oryginalnych 120-letnich kafli podłogowych, możliwość obserwacji zachowań pensjonariuszy oraz pracy opiekunów, wszystko to na każdym uczestniku wywarło ogromne wrażenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopełnieniem była prezentacja oraz omówienie archiwalnych planów, oraz zaznajomienie zwiedzających ze sposobami archiwizacji dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 

Lekcja w plenerze była okazją do przekazania wielu wiadomości z zakresu architektury, historii, archiwistyki, zagadnień społecznych w tym działań filantropijnych i pracy woluntarystycznej. Efektem  spotkania jest deklaracja budowy makiety Przytułku przez młodzież.  Kilka dni później otrzymaliśmy również  zgłoszenia do pracy młodego opiekuna wolontariusza.