KOLEJNE PODZIĘKOWANIA

Wymuszony okolicznościami, sztuczny dystans fizyczny, wyzwolił w nas nieoczekiwanie, niezwykłą solidarność społeczną. Nastąpił nowy rodzaj „normalności” – rzeczywistość manifestująca się indywidualną gotowością i aktywnością połączoną z wysokim poziomem wzajemnego zaufania. Wygląda na to, że wszystkim ten rodzaj mobilizacji społecznej niezwykle się podoba. Z pozytywnej przemiany wyłoniły się postawy obywatelskie owocujące ofiarnością i zespołową współpracą.