Kolejne spotkanie Klubu Ludzi Ciekawych Świata 25 października o godz. 19

Zapraszamy na kolejne spotkanie do Klubu Ludzi Ciekawych Świata które odbędzie się 25 października o godz. 19-tej w jak zawsze gościnnych pomieszczeniach Soleckiej Oficyny.

Tym razem porozmawiamy o ekologii i zmianach klimatycznych oraz o wynikających z nich zagrożeniach w kontekście nie tylko globalnym. Naszym gościem będzie dr inż. Jarosław K. Nowakowski – ornitolog specjalizujący się w badaniach wędrówek ptaków oraz wpływu zmian globalnych na ptaki, popularyzator nauki, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, kierownik Programu Badania i Monitoringu Ptaków Wędrownych „Akcja Bałtycka”, przewodniczący Rady Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków. W 2000 r. obronił doktorat z systemu wędrówki bogatki w Europie. Od 2004 r. pracuje w Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego. Twórca narodowego systemu obrączkowania ptaków dla Meksyku i współtwórca takich systemów dla Turcji i Egiptu. Szkolił ornitologów w różnych krajach na 4 kontynentach. Oprócz pracy ściśle naukowej działa również na styku nauki i gospodarki: między innymi brał udział w pracach nad wytycznymi GDOŚiGW do ocen odziaływania na środowisko farm wiatrowych, a także jest twórcą oryginalnej w skali świata koncepcji monitoringu powykonawczego dla mostu w Kwidzyniu (z wykorzystaniem termowizji). Jest twórcą koncepcji wszechstronnej promocja i rozwoju północnych Kaszub, jako jednego z najlepszych miejsc do obserwacji ptaków w Europie – projektu pod nazwą „Norda Kraina Ptaków”.

Serdeczne zapraszamy