WYDARZENIE EDUKACYJNE z uczniami Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

W ramach projektu pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Inne drogi do niepodległości – cyfrowa historia 120. lat pracy filantropijnej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego” w dniu dzisiejszym odbyły się dwa spotkania z uczniami Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego.

Młodzież wysłuchała prelekcji o historii budynku i zapoznała się z dokumentacją archiwalną oraz współczesną. Szczególne zainteresowanie wzbudziły XIX. wieczne szkice i plany architektoniczne. Spotkania odbyły się w pięknym pomieszczeniu biblioteki szkolnej mieszczącym jednorazowo ok. 100 osób.

Prelekcjom towarzyszyła prezentowana w szkolnym holu, wystawa plansz edukacyjnych o 120 . latach działań filantropijnych Towarzystwa. Uczestnikami były klasy pierwsze i drugie w tym zespół konstruujący replikę budynku Przytułku o czym pisaliśmy w aktualnościach 16 października.

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego