KOLEJNE ZAJĘCIA TANECZNE

We wtorek 14.05.2019 o godz.10.00 odbyły się kolejne zajęcia taneczne w ramach projektu Centrum Aktywności Seniora. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe seniorzy skorzystali z pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej. Warsztaty rozpoczęły się ćwiczeniami ogólnorozwojowymi po to, aby rozruszać partie ciała najbardziej zaangażowane w czasie aktywności tanecznych. Wszyscy uczestnicy zajęć, pod okiem Pani Justyny ponownie przećwiczyli kroki salsy, a następnie trenowali tańce latino.  Na zakończenie zajęć seniorzy mogli wybrać taniec dowolny.