KONSERWACJA ARCHIWALIÓW TRWA

Przedstawiamy kolejną porcję zdjęć z procesu konserwacji dokumentów archiwalnych Towarzystwa Przytułku. 

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.