Kurs języka polskiego – działanie #dlaUkrainy

W związku z sytuacją mającą miejsce w Ukrainie oraz związaną z tym migracją ludności ukraińskiej do Polski, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie włączyło się w działania pomocowe poprzez wsparcie w adaptacji do nowych realiów życia w naszym kraju. 

Zorganizowano bezpłatne zajęcia języka polskiego, w które aktywnie włączają się nauczycielki-wolontariuszki, posiadające wykształcenie kierunkowe oraz ogromną chęć angażowania się w pomoc. Korzystając z dostosowanych do nauki polskiego podręczników dedykowanych osobom z Ukrainy, grupa 13 osób aktywnie bierze udział w sobotnich spotkaniach. Zajęcia stanowią głównie formę warsztatów, dzięki czemu przyswajanie nowych treści okazuje się łatwiejsze.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego, planujemy poszerzenie naszej oferty poprzez utworzenie kolejnej grupy osób uczących się.